PONUKA SLUŽIEB
      Chcete prenajať alebo predať svoju nehnuteľnosť? Nasledujúci postup je Vaším riešením:

Vašu nehnuteľnosť prehliadneme a povieme Vám náš názor na cenu a aká je šanca na predaj alebo prenájom.
V prípade, že sa dohodneme na cene, spíšeme sprostredkovateľskú zmluvu (viď. doklady potrebné k spísaniu sprostredkovateľskej zmluvy).
Doklady zkontrolujeme, prípadne zaistíme chýbajúce a preskúmame všetky súvislosti.
Nehnuteľnosť nafotíme, prípadne nafilmujeme na video, spracujeme katalóg a ponuku, založíme zložku a nahráme do počítača.
Takto pripravenú zákazku prevezme realitný maklér a táto skutočnosť Vám bude písomne oznámená. O priebehu predaja Vás bude vždy po mesiaci príslušný pracovník písomne alebo telefonicky informovať.
Ponuku rozošleme našim klientom z databanky, inzerciu zadáme na realitné servery www.reality.sk a www.reality.cz, ďalej do týždenníkov, dvojtýždenníkov a mesačníkov, ktoré sa vydávajú v spolupráci s Národnou asociáciou realitných kancelárií Slovenska. Podľa potreby využívame inzerciu v lokálnych médiách. Náš spôsob predaja je aktívny, to znamená, že nečakáme, kým niekto zareaguje na inzerovanú ponuku, ale sami aktívne vyhľadávame a kontaktujeme záujemcov.
So záujemcami organizujeme prehliadky Vašej nehnuteľnosti. Pokiaľ sa rozhodne niektorý klient pre nákup, po prejednaní s Vami zloží na náš depozitný účet 10 % zálohu a spíšeme s ním zmluvu o budúcom predaji kde bude stanovený termín spísania kúpnej zmluvy. Do tohto termínu pripravíme kompletné podklady a dohovoríme konkrétne podmienky zmluvy. Vždy je vyriešený spôsob úhrady kúpnej čiastky tak, aby ste nemohli prísť ani o nehnuteľnosť, ani o peniaze.
Doporučujeme spísanie kúpnej zmluvy u notára, čo pre Vás sprostredkujeme a zúčastníme s Vami na tomto konaní.
Odovzdáme kúpnu zmluvu na Správe katastra za účelov vkladu (pokiaľ tak neurobí notár) a zrealizujeme prevod kúpnej čiastky v zmysle podmienok uvedených v kúpnej a sprostredkovateľskej zmluve.

     Za kompletnú horeuvedenú činnosť si v prípade úspešného predaja účtuje naša realitná kancelária províziu vo výške 3 % až 7 % z dosiahnutej predajnej ceny, pokiaľ nie je dohodnuté inak, pri prenájme sú to 1 až 2 mesačné nájmy.

     Zoznam dokladov potrebných na uzavretie sprostredkova-
teľskej zmluvy:

1. Nadobúdacia listina (kúpna zmluva, dedičské rozhodnutie, darovacia zmluva, kolaudačné rozhodnutie, stavebné povolenie s geometrickým plánom - v prípade rozostavanej nehnuteľnosti).
2. Výpis z Katastra nehnuteľností.
3. Snímok z katastrálnej mapy.
4. Znalecký posudok.
5. Výpis z obchodného registra (platí pre právnické osoby).
6. príp. Projektová dokumentácia.

Uvedenú dokumentáciu nám prosím poskytnite vo forme kópií (kópie je možné zhotoviť v našej kancelárii). Doklady uvedené v bodoch 2,3,4,5 sme schopní za úhradu obstarať.

 
   
       DIVADELNÉ NÁMESTIE

         Náš systém práce
         Zoznam potrebných dokladov
         Právna poradňa
 
                          NÁRODNÁ ASOCIÁCIA REALITNÝCH KANCELÁRIÍ SLOVENSKA

         FERKL - RKM

         KÚPA - PREDAJ - PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
  - nahor -